Zarabianie w strefie EURO
 
Nazwy działów podczas działalności gospodarczej, czasowniki czy odczasowniki?

Nazwy działów podczas działalności gospodarczej, czasowniki czy odczasowniki?

Przy prowadzeniu firmy warto zastanowić się nad procesami i ich nazwami.

Często spotykanymi działami są:

  • Marketing
  • Księgowość
  • Sprzedaż

Podkreślając ich rolę warto zastanowić czym powinny lub zajmują się te działy:

Marketing – marketinguje

Księgowość – księguje

Sprzedaż – sprzedaje

 

Do powyższej listy dochodzi wiele pod-działów jak Magazyn, który magazynuje, Serwis, który serwisuje, czy Reklamacja, która reklamuje.

Być może w takim uproszczeniu widać nieścisłości, stąd warto zastanowić się czy są one słuszne?

Nazwa działu powinna być określona, ścisła i zamknięta, tak by komunikacja i kooperacja z innymi działami przebiegała sprawnie.

Kontekst

poniżej przedstawię kilka etapów  w działalności gospodarczej, które następują po sobie, ale są prowadzone równocześnie.

Marketing

Działania marketingowe mają doprowadzić do kontaktu z klientem i pozytywnej relacji z klientem a przez to zachęcenia do zakupu.

klient reklama = wiedza o firmie i produktach

Sprzedaż

Wiele spraw wykonujemy w kontekście, stąd sprzedaż usług informatycznych czy elektrycznych ma inną specyfikę, ale finalnie ma koordynować sam procesu sprzedaży.

klient produkt = zakup

Księgowość

Ma za zadanie sprzedaż

firma, pracownicy, klienci dokumenty = rozliczanie wewnątrz i na zewnątrz

wewnątrz: pracownicy

na zwenątrz: urzędy, firmy

Działy

działy bywają dość abstrakcyjne, szsczególnie, gdy nie mają pełnego pokrycia w personelu,

wówczas powstają luki i wypełniają je osoby z innych działów.

Warto zadać sobie pytanie, czy Dział powinien być abstrakcyjny, czy powinien odzwierciedlać ściśle to czym zajmują się osoby w nim będące.

 

Podział wedle projektów i cykli

Projektowanie: Specyfikacja -> Projekt = Precyzowanie

Programowanie: Projekt -> Kod = Implementacja

Testowanie: Kod -> Wynik = Jakość

Wdrożenie: Kod -> Serwer klienta + Szkolenia = Edukacja

Serwisowanie: Kod -> Serwer

Specyfika działalności związanej z produkcją oprogramowania pozostaje niezmienna, etapy jawnie czy nie, są czynione równolegle lub szeregowo, jedno po drugim.

Abstrakcja nie dotyczy zadań ale ludzi, którym zostają te zadania delegowane.

podzial dzialow

Czy podział wedle cykli jest trwały?

Postaram się za jakiś czas przedstawić więcej informacji